Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev glede neudeležbe na razgovoru pred Komisijo: Matej Oražem

Komisija je zoper kršitelja Mateja Oražma vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve šestega odstavka 15.a člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po 1. alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 25. 2. 2022.  V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Matej Oražem

OPIS OKOLIŠČIN: Občinski svetnik se brez opravičljivih razlogov ni odzval na razgovor, ki bi se opravil na seji Komisije, na katerega je bil pravilno vabljen.

SANKCIJA: Izrečena globa 400 eur 

Odločitev glede neudeležbe na razgovoru pred Komisijo: Matej Oražem
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar