Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Ingrid Mahnič

Komisija je zoper kršiteljico Ingrid Mahnič vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 2. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Ingrid Mahnič

OPIS OKOLIŠČIN: Občinska svetnica je na dopisni seji občinskega sveta glasovala za sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda, pri čemer je predlagana kandidatka za predstavnico ustanovitelja bila ona sama, s čimer se je znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, pri čemer se iz postopka obravnave in odločanja ni izločila in o okoliščinah nasprotja interesov ni pisno obvestila svojega predstojnika.

SANKCIJA: Izrečen opomin 

Odločitev o nasprotju interesov: Ingrid Mahnič
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar