Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: marec 2022

Žvižgači kot branik etičnosti in zakonitosti v podjetjih

Implementacija direktive Evropskega parlamenta in Sveta iz oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (v nadaljevanju direktiva), bo prinesla predvsem sledeče novosti: ureditev poti za obravnavo notranjih prijav, informiranje prijaviteljev in zaščito pred povračilnimi ukrepi ter zagotovitev posebnega režima obravnave in zaščite t. i. žvižgačem. Kako se lahko podjetja na direktivo čim[…]

Zaznana tveganja v povezavi s prodajo nepremičnin Občine Izola

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v postopku v zvezi s prodajo oziroma menjavo nepremičnin Občine Izola ter drugimi očitki, vezanimi na ravnanja Občine Izola in njenih funkcionarjev, ni zaznala kršitev določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije oziroma ni ugotovila zadostnih razlogov za ponoven oziroma ločen postopek pred Komisijo, zato je postopek ustavila. Zaradi zaznanih[…]

Sklic 14. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 14. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 31. 3. 2022, ob 10.00[…]

Objava javne objave za zasedbo strokovno-tehničnega delovnega mesta FINANČNIK VI (m/ž) v Uradu Komisije za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 22054, šifra DM po ZSPJS J016005)

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 25. 3. 2022, objavlja javno objavo za zasedbo strokovno-tehničnega delovnega mesta FINANČNIK VI (m/ž) v Uradu Komisije za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 22054, šifra DM po ZSPJS J016005). Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave in traja vključno do 2. 4. 2022.[…]

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC KOMISIJE (m/ž) v Uradu Komisije za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 22052, šifra DM po ZSPJS C017320)

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 25. 3. 2022, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC KOMISIJE (m/ž) v Uradu Komisije za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 22052, šifra DM po ZSPJS C017320). Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave in traja do vključno 2.[…]

Obisk predstavnikov Združenja za zakonito lobiranje Slovenije

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi, namestnik predsednika Komisije Simon Savski in vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič so se danes sešli s predstavnikoma Združenja za zakonito lobiranje Slovenije, predsednikom Mihaelom Ciglerjem in generalnim sekretarjem Kevinom Komočarjem. Sestanek je nadaljevanje medsebojnega sodelovanja, ki sta ga organizaciji pričeli na[…]

Sklic 13. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 13. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 24. 3. 2022, ob 10.00[…]

Usposabljanje za uslužbence MOP

Vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič je danes uslužbencem Ministrstva za okolje in prostor na daljavo predavala o uporabi protikorupcijske klavzule in dolžnosti razkritja lastniške strukture ponudnika. Razlagi enega od institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je po spletni aplikaciji zoom prisluhnilo več kot 20 slušateljev (večinoma pravnikov oz. oseb, ki[…]

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta PRAVNI SVETOVALEC SVETNIK (m/ž) v Službi za nadzor za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 33022, šifra DM po ZSPJS C017317)

Danes, dne 18. 3. 2022, objavljamo Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta PRAVNI SVETOVALEC SVETNIK (m/ž) v Službi za nadzor za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 33022, šifra DM po ZSPJS C017317), ki je bil objavljen dne 27. 9. 2021, rok za prijavo pa je potekel dne[…]

Sklic 12. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 12. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 17. 3. 2022, ob 10.00[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar