Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Marko Virag

Komisija je zoper kršitelja Marka Viraga vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Marko Virag

OPIS OKOLIŠČIN: Poklicni župan v roku treh mesecev po vročitvi izdanega opozorila Komisije ni izstopil oziroma prenehal s članstvom v Svetu ustanoviteljic javnega podjetja, ki ni združljivo z opravljanjem funkcije poklicnega župana.

SANKCIJA: Izrečen opomin 

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Marko Virag
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar