Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kršitev integritete župana Občine Log – Dragomer potrdilo tudi sodišče

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem župana Občine Log – Dragomer Mirana Stanovnika. Ugotovila je, da je župan kršil integriteto, saj je kot fizična oseba zasebno pooblastil določeno odvetniško družbo, ki je v istem času opravljala storitve za Občino Log – Dragomer. Ugotovitve so pravnomočne, saj je upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper njih.

Komisija je ugotovila, da je župan Občine Log – Dragomer Miran Stanovnik decembra 2016 za namen zastopanja v zadevi pred Komisijo (povezani z vodenjem televizijske oddaje oziroma opravljanjem pridobitne dejavnosti) zasebno pooblastil odvetniško pisarno, ki je v istem času in v isti zadevi opravljala storitve tudi za Občino Log – Dragomer. To pomeni, da je odvetniška družba na eni strani branila interese subjekta javnega sektorja (občine), torej javni interes, hkrati pa tudi zasebni interes odgovorne osebe te občine, ki se je v določenih postopkih znašel, ker je sledil zasebnim interesom opravljanja pridobitne dejavnosti.

Takšno ravnanje predstavlja tveganje za nastanek nasprotja interesov in je zato v nasprotju s pričakovano integriteto funkcije, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Župan Občine Log – Dragomer v navedeni zasebni zadevi ne bi smel najemati odvetniške pisarne, ki je v tistem času v isti zadevi že zastopala občino.

Da je takšno ravnanje pri najemanju odvetniških storitev v javnem sektorju nedovoljeno, je Komisija zapisala že v leta 2012 sprejetem načelnem mnenju. Komisija ugotavlja, da je tovrstna praksa v določeni meri še vedno prisotna, zato ponovno opozarjamo na omenjeno načelno mnenje in dodajamo, da je primer župana Občine Log – Dragomer že drugi primer, kjer je sodišče potrdilo pravilnost ugotovitev Komisije v zvezi z nedovoljenim najemanjem odvetniških storitev v javnem sektorju.

Z namenom ozaveščanja in vzpostavitve ustreznih standardov v delovanju funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje Komisija v nadaljevanju objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v celoti, kot to določa 6. odstavek 11. člena ZIntPK (javna objava po preteku roka za vložitev upravnega spora), skupaj z dvema izjasnitvama obravnavane osebe in sodbo Upravnega sodišča RS v upravnem sporu, ki ga je sprožil župan. Gre za druge ugotovitve Komisije o kršitvi integritete župana Občine Log – Dragomer, ki jih je potrdilo tudi sodišče.

06210-40-2018-51_UKP_objava_14.10.2021
Izjasnitev_1_objava
Izjasnitev_2_objava
IU 958-2021-16_Sodba Upr. s._objava_14.10.

Kršitev integritete župana Občine Log – Dragomer potrdilo tudi sodišče
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar