Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve komisije glede kršitve integritete pri ravnanju župana Občine Log – Dragomer

Ljubljana, 4. junija 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je dne 31. 5. 2019 v zadevi ugotavljanja kršitve integritete pri ravnanju župana Občine Log – Dragomer pri izdaji dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti na podlagi upravnega spora, ki ga je zoper odločitev komisije sprožila obravnavana oseba, prejela pravnomočno sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije. Upravno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 21. 5. 2019 razsodilo, da se tožba tožnika zavrne ter s tem pritrdilo odločitvi komisije, sprejeti na 36. seji dne 20. 12. 2017.

Komisija je namreč sprejela Ugotovitve v konkretnem primeru ter opredelila, da ravnanje Mirana Stanovnika, župana Občine Log – Dragomer, pri posredovanju podatkov v postopku izdaje dovoljenja komisije za opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika po 26. členu ZIntPK, s tem ko je:

  1. komisiji zamolčal vodenje oddaje Survivor ter druge relevantne podatke (časovno obremenitev, koriščenje izrednega plačanega in neplačanega dopusta, nepredložitev pogodbe, s katero je že razpolagal, ter zamolčanje dejstva, da dejavnost že opravlja);
  2. poslovni subjekt, s.p., odprl pred izdajo dovoljenja komisije po 26. členu ZIntPK ter zaradi navedenega bil od 7. 4. 2016 do izdaje dovoljenja komisije, dne 23. 6. 2016 v nezdružljivosti funkcij (kršitev 1. odstavka 27. člena ZIntPK);
  3. v času od 15. 4. 2016 do 3. 6. 2016 opravljal pridobitno dejavnost vodenja oddaje Survivor, ne da bi za opravljanje dejavnosti prejel dovoljenje komisije (kršitev 4. odstavka 26. člena ZIntPK);

predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

V nadaljevanju objavljamo ugotovitve komisije, izjasnitve obravnavane osebe ter sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije v predmetni zadevi.

06210-382-2016-31

06210-382-2016-35

06210-382-2016-38 (OCR)

06210-382-2016-62_javna_objava

Ugotovitve komisije glede kršitve integritete pri ravnanju župana Občine Log – Dragomer
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar