Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: marec 2020

Sklic 3. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 31. 3. 2020, z naslednjim dnevnim redom: 1. Potrditev Zapisnika 2. dopisne seje[…]

Spremembe pri upravnih, drugih javnopravnih in prekrškovnih postopkih komisije

Ljubljana, 30. marec 2020 – V skladu z interventnim Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati 29. marca 2020, Komisija za preprečevanje korupcije obvešča o spremembah pri postopkih, ki jih vodi. Z dnem uveljavitve zakona in do prenehanja[…]

Sklic 2. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 2. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 26. 3. 2020, z naslednjim dnevnim redom 1. Potrditev Zapisnika 11. seje senata[…]

Podatki v aplikaciji Erar spet posodobljeni

Ljubljana, 23. marec 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije obvešča, da se podatki o transakcijah javnih subjektov v spletni aplikaciji Erar znova posodabljajo.   Uprava RS za javna plačila (UJP) je na podlagi dogovora o posredovanju podatkov plačilnih transakcij v breme zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in podatkov prejetih e-računov proračunskih[…]

Erar: Komisija trenutno ne prejema podatkov o transakcijah

Ljubljana, 18. marec 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije obvešča, da se zaradi ukrepov, ki jih je za preprečevanje možnosti širjenja korona virusa sprejela Uprava RS za javna plačila, do nadaljnjega ne bodo posodabljali podatki o izvedenih transakcijah v aplikaciji Erar. Komisija za preprečevanje korupcije ima z Upravo RS za javna plačila (UJP) sklenjen dogovor[…]

Komisija predala Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019

Ljubljana, 18. marec 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije je prejšnji teden Državnemu zboru RS in predsedniku republike posredovala Letno poročilo in Oceno stanja za preteklo leto. Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019 je senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) sprejel na 11. seji, 12. marca 2020. Dokumenta je komisija nato v skladu[…]

Sklic 1. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 16. 3. 2020, z naslednjim dnevnim redom: 1. Predlog za izdajo dovoljenja /[…]

Ugotovitve o konkretnem primeru: nasprotje interesov v javnem zavodu

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik) in Simon Savski (namestnik predsednika) v postopku ugotavljanja kršitev s področja nasprotja interesov, vodenem zoper nekdanjo poslovodno[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar