Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 3. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 31. 3. 2020, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 2. dopisne seje senata komisije
2. Ugotovitve o posameznem primeru
3. Razno

Članoma senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člana senata lahko najkasneje od 10.30 do 12.00 ure dne 31. 3. 2020 po elektronski pošti na elektronski naslov petra.zajc@kpk-rs.si posredujeta svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 31. 3. 2020 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika

Sklic 3. dopisne seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar