Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija predala Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019

Ljubljana, 18. marec 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije je prejšnji teden Državnemu zboru RS in predsedniku republike posredovala Letno poročilo in Oceno stanja za preteklo leto.

Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019 je senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) sprejel na 11. seji, 12. marca 2020. Dokumenta je komisija nato v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) posredovala Državnemu zboru RS ter tudi predsedniku republike Borutu Pahorju.

V obeh dokumentih komisija podrobneje predstavlja svoje delo v letu 2019. V tem letu je prejela 687 prijav suma korupcije in drugih kršitev ZIntPK, kar je 27 odstotkov več kot v letu 2018. Rešila je 696 prijav suma korupcije in drugih kršitev ZIntPK in pri tem izdala 381 zaključnih dokumentov. V zvezi z ugotovljenimi sumi nepravilnosti in kršitev izven svojih pristojnosti je komisija v lanskem letu organom pregona in odkrivanja podala 40 naznanil in ovadb sumov storitve kaznivega dejanja, drugim nadzornim organom, kot so Računsko sodišče RS, Finančna uprava RS, inšpekcijski organi, nadzorni sveti in nadzorni odbori posameznih subjektov javnega sektorja, Zagovornik načela enakosti in drugi, pa je podala 133 pobud za izvedbo postopka iz njihove pristojnosti.

V Oceni stanja komisija podrobneje obravnava nekatera področja, s katerimi se je v lanskem letu intenzivno ukvarjala: korupcijska tveganja v javnem naročanju, neetične vplive v postopkih kadrovanj, problematiko nasprotja interesov, nezdružljivosti funkcij in lobiranja, korupcijska tveganja na področju zdravstva, problematiko Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, sistemske pomanjkljivosti zakonodajnega postopka, sprejemanje oziroma pripravo kodeksov etike Državnega sveta RS in Državnega zbora RS v skladu s priporočili GRECO …

Letno poročilo je objavljeno na naslednji povezavi, Ocena stanja pa tukaj. Poleg teh dokumentov je komisija pripravila tudi pregled dela senata komisije v lanskem letu ter pregled dela komisije v obdobju 2014-2020. Oba dokumenta sta objavljena na tej povezavi.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Komisija predala Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar