Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: januar 2014

Matjaž Zanoškar se ni izjasnil o ugotovitvah komisije

Nekdanji župan Mestne občine Slovenj Gradec Matjaž Zanoškar je v odzivu medijem na ugotovitve komisije o zaposlitvi njegovega ožjega družinskega člana na občini dejal, da ni imel možnosti sodelovati v postopku komisije. Ta trditev je neresnična. Osnutek ugotovitev komisije je bil pred zaključkom postopka posredovan tudi Matjažu Zanoškarju, kar potrjuje tudi poštna povratnica (v priponki).[…]

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja Notarske zbornice Slovenije pri obravnavanju kršitev opravljanja notariata

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena ter v povezavi s četrto alinejo prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnih ravnanj odgovornih in uradnih oseb Mestne občine Slovenj Gradec pri postopku zaposlitve ožjega družinskega člana takratnega župana Matjaža Zanoškarja

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

Obvestili o končanem javnem natečaju

Obvestili o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “Višji nadzornik za omejevanje korupcije” in “Višji nadzornik za omejevanje korupcije – za področje bančništva in finančnih institucij” v Komisiji za preprečevanje korupcije. Obvestilo 1 Obvestilo 2

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar