Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Opozorilo glede rokov za poročanje komisiji

Konec januarja se iztečeta roka za poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije o premoženjskem stanju in delu lobistov ter rok za oddajo seznama daril. 

Konec meseca se izteče rok za poročanje komisiji o premoženjskem stanju in spremembah le-tega za preteklo leto, in sicer:

  • osebe, odgovorne za javna naročila, ki so v letu 2013 sodelovale v postopkih javnih naročil, morajo do 31. 1. 2014 komisiji v celoti sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju, in sicer z obrazcem, ki je dostopen na tej povezavi,
  • uradniki Državne revizijske komisije morajo do 31. 1. 2014 sporočiti podatke o premoženjskem stanju za preteklo koledarsko leto komisiji na tem obrazcu,
  • vsi zavezanci razen oseb, odgovornih za javna naročila, in uradnikov Državne revizijske komisije morajo komisiji do 31. 1. 2014 poročati o spremembah v premoženjskem stanju. Obrazec je dostopen na tej povezavi.

Konec meseca se prav tako izteče rok za poročanje lobistov, ki so vpisani v register lobistov v RS. Komisiji morajo o svojem delu za preteklo leto pisno poročati do 31. 1. tekočega leta.

Najkasneje do 31. 3. morajo državni in drugi organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, komisiji posredovati kopije teh seznamov.

Komisija je v lanskem letu zaradi poenostavitve postopka obdelave podatkov o prejetih darilih uvedla nov elektronski obrazec, preko katerega zavezanci (državni organi in organizacije), ki so v skladu z določbami ZIntPK dolžni voditi sezname daril, poročajo komisiji podatke o prejetih darilih. Elektronski obrazec omogoča enostavnejšo, predvsem pa hitrejšo/elektronsko obdelavo podatkov za pripravo javnega kataloga daril, ki ga komisija vsako leto objavi na svoji spletni strani. Obrazec je dostopen tukaj:

  • obrazec je potrebno izpolniti v elektronski obliki, njegovo izpolnjevanje pa se zaključi s pripravo in izpisom PDF formata, ki ga je potrebno žigosanega in podpisanega komisiji poslati bodisi tekom leta, v vsakem primeru pa najkasneje do 31. marca tekočega leta;
  • obrazec je potrebno izpolniti tudi v primeru, ko funkcionarji ali državni organ kot institucija v preteklem letu niso prejeli nikakršnih daril (točka 3 elektronskega obrazca).
Opozorilo glede rokov za poročanje komisiji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar