Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja Notarske zbornice Slovenije pri obravnavanju kršitev opravljanja notariata

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena ter v povezavi s četrto alinejo prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

Notarska zbornica Slovenije je opustila dolžno ravnanje s tem, ko si njene odgovorne osebe niso same prizadevale za razjasnitev vprašanj, ki so se odprla zaradi nasprotnih stališč Ministrstva za pravosodje in Notarske zbornice glede zakonitosti delovanja konkretnega notarja pri sestavi zasebnih listin, ampak so zakonitost in strokovnost poslovanja notarja začele presojati šele v okviru disciplinskega postopka, pričetega na podlagi ministrove zahteve, čeprav jih je pred tem na spornost notarjevega poslovanja Ministrstvo za pravosodje že opozorilo; ter s tem, ko je Notarska zbornica Slovenije sklenila v zvezi z odprtimi vprašanji počakati na pravnomočno odločitev sodišča v kazenskem postopku, čeprav ugotavljanje kazenske odgovornosti notarja v konkretnem primeru ne rešuje sistemskega problema obstoja nejasnosti pri sestavi zasebnih listin, poleg tega pa kazenska odgovornost ne rešuje vprašanja drugih oblik odgovornosti notarjev za njihova ravnanja in tudi ne vprašanja odgovornosti Notarske zbornice za varovanje ugleda in verodostojnosti notariata. Takšna neaktivnost Notarske zbornice Slovenije pomeni kršitev standarda iz 107. člena Zakona o notariatu, skladno s katerim mora Notarska zbornica Slovenije skrbeti za ugled in verodostojnost notariata.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja Notarske zbornice Slovenije pri obravnavanju kršitev opravljanja notariata
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar