Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obvestilo glede tožbe na ničnost v zadevi »mariborski radarji«

Za 7. 1. 2014 je bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani razpisana prva obravnava v tožbi na ugotovitev ničnosti v zadevi »mariborski radarji«. Tožbo je na predlog Komisije za preprečevanje korupcije (dalje komisija ali KPK) in v imenu Republike Slovenije (dalje RS) vložilo Državno pravobranilstvo aprila 2013.

6. 1. 2014 smo bili obveščeni, da je sodišče narok preklicalo, saj je tožbo zavrglo, in sicer z argumentom, da kot tožeča stranka ne more biti navedena RS, ampak KPK, ki je v Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja izrecno navedena kot eden izmed zagovornikov javnega interesa. Pri tem je sodišče samo izpostavilo zavedanje, da KPK nima lastne pravne subjektivitete, saj gre za državni organ RS, vendar pa sodišče meni, da zakona ni mogoče razlagati tako, da bi tožbo na ugotovitev ničnosti lahko vložila RS.

Gre »zgolj« za procesno-pravno vprašanje, kdo je v tožbi na ugotovitev ničnosti pogodbe o radarjih lahko naveden kot tožeča stranka. Potrebno je poudariti, da s tem sklepom sodišče ni v ničemer odločilo vsebinsko glede predmeta tožbe – ničnosti pogodbe o radarjih, kar bo predmet nadaljevanja postopka.

KPK bo predlagala Državnemu pravobranilstvu, da se zoper odločitev sodišča vloži pritožba, saj smo še vedno mnenja, da KPK kot državni organ brez lastne pravne subjektivitete ne more biti samostojna tožeča stranka. Tudi zaradi drugih podobnih postopkov, v katerih bodo sodelovali zagovorniki javnega interesa, je pomembno in ustrezno, da se o tem vprašanju čim prej vzpostavi instančno potrjena sodna praksa.

Na tej povezavi je dostopna novica Državnega pravobranilstva.

Obvestilo glede tožbe na ničnost v zadevi »mariborski radarji«
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar