Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Civilno partnerstvo Odprimo 15 tez za ničelno toleranco do korupcije

»Sistemsko korupcijo bomo odpravili, ko bomo združili politično voljo, znanje in široko podporo državljanov ter predvsem, ko bodo besede prešle v konkretna dejanja.« 

Civilno partnerstvo Odprimo 15 tez je včeraj nosilcem političnih funkcij poslalo odprto pismo, s katerim želijo, kot so zapisali v sporočilu za medije, spodbuditi razpravo o sistemski korupciji v Sloveniji, predvsem pa zagotoviti, da bo boj s korupcijo imel konkretne cilje in časovne okvirje.

Civilno partnerstvo sestavlja več kot 10 civilnih organizacij, ki imajo več kot 10.000 članov. Kot izhodišče za učinkovit boj proti korupciji so izpostavili 15 predlogov za odpravo sistemske korupcije, ki jih je objavila Komisija za preprečevanje korupcije. Iniciativa je združila stališče, da je za učinkovito odpravo korupcije potrebno partnerstvo med nosilci političnih funkcij, državnimi organi in civilno družbo.

»Partnerstvo pa vzpostavljamo z jasnimi opredelitvami do 15 tez KPK – zato smo najbolj odgovorne včeraj z javnim pismom pozvali, da se do konca januarja 2014 opredelijo do tez KPK in da javno predstavijo načrt aktivnosti, ki ga bomo vsi lahko spremljali in ocenjevali njegovo učinkovitost. Ta predlog je prvi korak prizadevanja našega partnerstva pri sodelovanju in vzpostavljanju zaveze ničelne tolerance do korupcije v Republiki Sloveniji. Poglede, načrte in ukrepe vseh pomembnih političnih akterjev bomo analizirali, transparentno predstavljali javnosti in kar je najpomembneje – izvajanje načrtov bomo podrobno spremljali, ker smo prepričani, da je to v interesu vseh: državljanov, davkoplačevalcev, gospodarstva, javnega sektorja, ne nazadnje tudi politike.

Korupcija predstavlja enega največjih izzivov v naši državi, saj povzroča škodo celotni družbi: zdravstvu, sociali, šolstvu, gospodarstvu, občanom pri dostopanju do javnih virov, korupcija pa tudi ruši pošteni pravni red. Korupcija zmanjšuje konkurenčnost in ugled naše države zunaj meja, znotraj njih pa trga zaupanje in vzpostavlja stanje duha, ki Slovenijo postavlja med države, kjer je korupcija najbolj razširjena,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Hkrati so pozvali vse civilne organizacije in posameznike, da se jim pridružijo, predvsem zato, ker želijo vzpostaviti razpravo o najbolj učinkovitih ukrepih, s katerimi bomo v Sloveniji odpravili sistemsko korupcijo.

Vir: Civilno partnerstvo Odprimo 15 tez

Civilno partnerstvo Odprimo 15 tez za ničelno toleranco do korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar