Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 24. 09. 2012

Mnenje KPK glede korupcijskih tveganj v zvezi z aktualnimi spremembami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na seji 21. 9. 2012 sprejela mnenje glede neustreznosti spreminjanja zakonodaje s področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter povezanimi korupcijskimi tveganji, ki je bilo posredovano vsem poslanskim skupinam in nepovezanim poslancem.

Mnenje KPK glede korupcijskih tveganj v zvezi z aktualnimi spremembami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Na podlagi 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Ur.l. RS, št. 69/2011) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) mnenje glede postopka sprejemanja sprememb zakona s področja stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter že veljavnega Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar