Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 26. 04. 2005

Pojasnilo številka 27

Gospodarska družba Inženiring Biro d.o.o., Maribor, v kateri ima član občinskega sveta poslovni delež, ki je manjši od 20%, lahko posluje prek javnih naročil z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor, četudi je omenjeni član občinskega sveta direktor te družbe.

Pojasnilo številka 26

Omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 1.odstavka 28.člena ZPKor med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom je podana v primeru, da je župan ali njegov družinski član v gospodarski družbi imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu družbe v višini[…]

Pojasnilo številka 25

Javno komunalno podjetje Žalec kot naročnik po predpisih o javnih naročilih brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije preko javnih naročil ne sme poslovati z gospodarsko družbo Decen,d.o.o., če je župan imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu te družbe v višini več kot 20%. Izjema so[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar