Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 06. 02. 2023

Sklic 7. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 7. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 6. 2.[…]

Sklic 6. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 2. 2023, ob 11.00[…]

Komisija je zaključila postopek obravnave sumov kršitev ZIntPK glede Aleša Šabedra

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov Aleša Šabedra pri opravljanju nalog na različnih položajih na Ministrstvu za zdravje in v javnih zdravstvenih zavodih. Del prijave je odstopila Inšpektoratu za javni sektor Ministrstva za javno upravo, ki je pristojen za nadzor nad morebitnimi sumi kršitev nasprotja interesov in[…]

Poročilo o delu Komisije za januar 2023

Senat Komisije je januarja 2023 na treh rednih sejah in eni dopisni obravnaval 22 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitve določb o nasprotju interesov na MJU, sum kršitve določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določenega zavoda, sum kršitve določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov v določeni občini in Sistemsko pojasnilo o[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar