Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 6. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 2. 2023, ob 11.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 5. seje senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog Ugotovitev, s pobudo in priporočili
4. Predlog Sklepa o opravi analize delovanja javnega sektorja
5. Predlog Sklepa o vpogledu v spis
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednika

Sklic 6. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar