Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za januar 2023

Senat Komisije je januarja 2023 na treh rednih sejah in eni dopisni obravnaval 22 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo:

  • sum kršitve določb o nasprotju interesov na MJU,
  • sum kršitve določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določenega zavoda,
  • sum kršitve določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov v določeni občini in
  • Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij.

Ob tem v poročilu navajamo še dva zaključena postopka, o katerih je bila javnost že seznanjena:

  • v zvezi s sumi nasprotja interesov pri direktorici javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana in
  • v zvezi s sumi nepravilnosti na NIJZ.

Celotno mesečno poročilo je dostopno tu: Poročilo o delu Komisije za januar 2023.

Poročilo o delu Komisije za januar 2023
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar