Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 7. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 7. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 6. 2. 2023, z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog Sklepa o vpogledu v spis

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo k 1. točki dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do dne, 7. 2. 2023, do 12.00 ure, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si, posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje, z dne 6. 2. 2023, ter svoje stališče, mnenje ali glas k predlagani točki dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednika

Sklic 7. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar