Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 09. 03. 2022

Sporočilo za javnost po delovnem srečanju predstojnikov neodvisnih institucij

Predstojniki Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega sodišča in Varuha človekovih pravic smo se 9. marca 2022 sestali na delovnem srečanju, na katerem smo izpostavili problematiko zagotavljanja pogojev za delovanje neodvisnih institucij.  Kljub naši skupni izjavi, ki smo jo medijem posredovali 11. junija 2021 ter s katero smo pozvali k ustrezni komunikaciji in spoštovanju ter[…]

K obdarovanju je treba pristopiti s tehtnim premislekom

S koncem tega meseca se zavezancem izteče rok za posredovanje seznama daril Komisiji. Hkrati je z volitvami in približevanjem zaključka izobraževalnega obdobja pred nami čas, ko bo priložnosti za najrazličnejša obdarovanja veliko. Z višjo svetovalko za preventivo pri Komisiji Jano Lesnik smo se pogovarjali, kakšna pravila in omejitve, povezane z obdarovanjem, veljajo za zavezance po[…]

Posodobljeno Sistemsko pojasnilo o lobiranju

Na 10. seji dne 3. 3. 2022 je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) sprejela nekoliko posodobljeno Sistemsko pojasnilo o lobiranju. Komisija v njem dodatno pojasnjuje izjemo lobiranja, ki je opredeljena v 56.a členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), pri čemer predvsem izpostavlja, da je kot izjemo mogoče opredeliti zgolj posamezno delovanje interesnih organizacij,[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar