Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sporočilo za javnost po delovnem srečanju predstojnikov neodvisnih institucij

Predstojniki Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega sodišča in Varuha človekovih pravic smo se 9. marca 2022 sestali na delovnem srečanju, na katerem smo izpostavili problematiko zagotavljanja pogojev za delovanje neodvisnih institucij. 

Kljub naši skupni izjavi, ki smo jo medijem posredovali 11. junija 2021 ter s katero smo pozvali k ustrezni komunikaciji in spoštovanju ter prepoznavanju pomena samostojnih in neodvisnih državnih organov v demokratični družbi, ugotavljamo, da se pritiski politike nadaljujejo. Ne le v obliki koordiniranih napadov v nekaterih medijih in na socialnih omrežij, pač pa tudi neposredno z neprimernimi izjavami ali odzivi nekaterih visokih predstavnikov oblasti na naše sprejete odločitve oziroma mnenja.

Opozarjamo tudi na neizvajanje oziroma neupoštevanje priporočil in ugotovitev neodvisnih institucij. Zaskrbljujoče je, da se namesto spoštovanja posameznih ugotovitev in odločitev pogosto poskuša diskreditirati institucije in njihove predstojnike. Nekorektni, interesno motivirani in neutemeljeni pritiski pomenijo nevarno rušenje nadzornih mehanizmov države, kar je v nasprotju z odgovornim vodenjem države. Odločitve neodvisnih institucij namreč v celoti temeljijo na strokovnem in pravno podprtem delu zaposlenih v institucijah. V postopkih se torej odloča le na podlagi objektivno ugotovljenih strokovnih argumentov ter ob doslednem spoštovanju zakonskih določil in ne na podlagi subjektivnih presoj predstojnikov.

Razumljivo je, da odločitve institucij, ki nadzirajo delovanje države, ni vedno lahko sprejeti, a bi se ob morebitnem nestrinjanju morala uporabiti izključno pravna sredstva. Zato so politični pritiski in nedostojna komunikacija brez kakršnekoli argumentirane kritike, čemur smo pogosto priča, popolnoma nesprejemljivi. Preusmerjanje pozornosti z ugotovljenih nepravilnosti je neodgovorno in posledično izredno slabo za stabilnost države in nadaljnji razvoj demokracije v Republiki Sloveniji.

Opozoriti moramo tudi na nespoštovanje odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o financiranju neodvisnih organov, ki je z odločbo št. U-I-474/18-17 z dne 10. 12. 2020 ugotovilo, da Ustava Republike Slovenije tem organom zagotavlja samostojen in neodvisen položaj, katerega prvina je tudi proračunska neodvisnost. Presodilo je, da sedanji zakonodajni okvir omogoča vladi, da zahteva uskladitve predlogov finančnih načrtov, kar povzroča uklanjanje teh organov volji pristojnega ministrstva v izvršilni oblasti. Ustavno sodišče je zakonodajalcu naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave odločbe, kar se do danes ni zgodilo.  

V predvolilnem času bodo potekali številni pogovori, nagovori in soočenja. Kot vselej, pa bomo neodvisni organi najverjetneje tudi v tem času sprejeli kakšno odločitev, ki politiki ne bo ustrezala, saj se naše delo ne sme ustaviti. Zato apeliramo na politike, da se neodvisnih institucij ne zlorablja v politične namene. Neodvisne institucije so bile ustanovljene z namenom, da zagotavljajo temeljne vrednote, med katerimi so tudi dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov, krepitev integritete in preprečevanje korupcije, nadzor porabe javnega denarja in skrb za spoštovanje človekovih pravic. Vsakršnim poskusom rušenja demokratične ravni, ki neodvisnim institucijam otežujejo korektno opravljanje pooblastil in majejo dolgo grajen ugled, se je treba odločno in javno zoperstaviti.

Pozivamo politiko k spoštovanju vloge in odločitev vseh neodvisnih organov države, saj ti predstavljajo enega od nujnih temeljev demokracije v državi. 

Peter Svetina (Varuh človekovih pravic), Mojca Prelesnik (Informacijska pooblaščenka), Tomaž Vesel (Računsko sodišče) in Robert Šumi (Komisija za preprečevanje korupcije) na delovnem sestanku
Sporočilo za javnost po delovnem srečanju predstojnikov neodvisnih institucij
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar