Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Posodobljeno Sistemsko pojasnilo o lobiranju

Na 10. seji dne 3. 3. 2022 je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) sprejela nekoliko posodobljeno Sistemsko pojasnilo o lobiranju. Komisija v njem dodatno pojasnjuje izjemo lobiranja, ki je opredeljena v 56.a členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), pri čemer predvsem izpostavlja, da je kot izjemo mogoče opredeliti zgolj posamezno delovanje interesnih organizacij, kadar so izpolnjene okoliščine po 56.a členu, in ne interesno organizacijo samo.

Prav tako se podrobneje pojasnjuje pojem neprofitne interesne organizacije zasebnega sektorja, ki obsega subjekte, ki sodijo, glede na v letu 2018 sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), med nevladne organizacije, organizacije s statusom društva v javnem interesu ali temu podobnemu statusu po ZNOrg ter druge organizacije, ustanovljene pred sprejemom ZNOrg, ki pa ustrezajo definiciji nevladne organizacije po ZNOrg. Sistemsko pojasnilo se spreminja tudi v delu, ki se nanaša na obveznost plačila upravne takse, ki jo plačajo lobisti ob vpisu v register lobistov, ne pa tudi v primeru spremembe podatkov ali ob izbrisu, ter na postopek vpisa sprememb podatkov o lobistu v register lobistov.

Novo sistemsko pojasnilo je na voljo na tej spletni povezavi: Sistemsko pojasnilo o lobiranju.

Posodobljeno Sistemsko pojasnilo o lobiranju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar