Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 13. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 13. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 24. 3. 2022, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 12. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
4. Predlog Poročila o nabavah izbranih občin in javnih zdravstvenih zavodov ob prvem valu epidemije COVID-19
5. Razno

 

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 13. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar