Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaznana tveganja v povezavi s prodajo nepremičnin Občine Izola

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v postopku v zvezi s prodajo oziroma menjavo nepremičnin Občine Izola ter drugimi očitki, vezanimi na ravnanja Občine Izola in njenih funkcionarjev, ni zaznala kršitev določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije oziroma ni ugotovila zadostnih razlogov za ponoven oziroma ločen postopek pred Komisijo, zato je postopek ustavila. Zaradi zaznanih določenih drugih tveganj je Občini Izola in vsem ostalim občinam ter Ministrstvu za finance izdala priporočila.

Komisija je v letu 2020 začela postopek na podlagi več prejetih prijav, ki so se nanašale na različne očitke glede ravnanj Občine Izola, župana Občine Izola Danila Markočiča (v nadaljevanju: župan) ter drugih funkcionarjev Občine Izola, predvsem v povezavi z razpolaganjem z nepremičninami. V okviru predhodnega preizkusa prijave je pridobila pojasnila in dokumentacijo od Občine Izola, Policijske uprave Koper, določene osnovne šole, določene družbe, ministrstev za javno upravo in finance, Urada RS za preprečevanje pranja denarja ter vpogledala v dve povezani zadevi in javno dostopne objave.

V okviru postopka je Komisija v zvezi s sklenitvijo pogodbe o prodaji določene nepremičnine v lasti Občine Izola na območju Livad zaznala sum nepravilnosti iz pristojnosti drugih nadzornih organov, zato je nadzornemu odboru Občine Izola podala pobudo, da izvede nadzor glede ugotavljanja pogojev za uveljavljanje ničnosti pogodbe. O tem je obvestila tudi Direktorat za stvarno premoženje Ministrstva za javno upravo.

Zaznana tveganja

Komisija je zaznala določena tveganja tudi v primeru, ko nadzorni odbor zazna kršitev ali sum kršitev iz pristojnosti drugih organov. Zato je nadzornemu odboru Občine Izola izdala priporočilo, da v Poslovniku o delu nadzornega odbora spremeni predmetni člen na način, da se v primeru ugotovljenih kršitev le-te obvezno odstopijo pristojnim organom v nadaljnje reševanje (in ne, da ima nadzorni odbor zgolj možnost, da to stori). Podobno priporočilo (ki ga v celoti objavljamo v priponki) je naslovila tudi na nadzorne odbore vseh ostalih občin.

Poleg tega je Komisija zaznala tveganja tudi v povezavi z javno objavo dražb o prodaji nepremičnin Občine Izola, zaradi česar je Občini Izola izdala priporočilo, naj prodaje objavlja tudi na druge načine. Priporočila je izdala še Ministrstvu za finance, in sicer da preuči, na kakšen način bi se lahko v postopke prodaje ali oddaje premoženja lokalne samouprave in države vključili bistveni elementi, določeni v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Priporočilo_vsem_občinam

Zaznana tveganja v povezavi s prodajo nepremičnin Občine Izola
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar