Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: september 2014

Sistemsko načelno mnenje glede imenovanj in razrešitev članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije sprejema (v nadaljevanju: komisija) naslednje načelno mnenje:  

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar