Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sistemsko načelno mnenje glede imenovanj in razrešitev članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije sprejema (v nadaljevanju: komisija) naslednje načelno mnenje:  

 • postopki imenovanj in razrešitev članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države so v večini primerov sicer v skladu s (pomanjkljivo) zakonodajo, a so hkrati velikokrat povsem nesprejemljivi z vidika transparentnosti, etičnih standardov in omejevanja tveganj za nasprotje interesov;

• v vseh postopkih imenovanj in razrešitev članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države je zato treba (1) povečati transparentnost v vseh fazah postopka, (2) dosledno upoštevati določbe o izogibanju nastanka okoliščin nasprotja interesov ter (3) določiti dodatne oziroma posebne pogoje za imenovanja na tako pomembne funkcije, kot so članstva v nadzornih svetih in upravah navedenih družb;

• visoki standardi glede razkritij ter usposobljenosti in splošne primernosti članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države morajo postati cilj, ne pa vnaprej pripravljen izgovor, da bo zaradi visokih meril zmanjkalo ”kompetentnih” posameznikov. Prav tako morajo imeti visoki etični standardi in standardi transprantnosti v vseh fazah izbirnega postopka absolutno prednost pred hitro izbiro.

Sistemsko-nacelno-mnenje-1

Sistemsko načelno mnenje glede imenovanj in razrešitev članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar