Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Objavljeni zapisi lobirancev za obdobje 2011–2014

Ljubljana, 23. september 2014 – Komisija za preprečevanje korupcije je na spletni strani objavila zapise lobirancev o stikih z lobisti za leto 2011, 2012, 2013 in 2014.  

Zaradi povečanega zanimanja javnosti je komisija zapise lobirancev o stikih z lobisti na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) javno objavila na spletni strani. Zapisi so objavljeni v okviru kataloga informacij javnega značaja pod točko 4, kjer komisija objavlja najpogosteje zahtevane informacije. Na tej strani so objavljene informacije, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat. Pri zapisih lobirancev o stikih z lobisti so prekriti varovani osebni podatki in morebitne poslovne skrivnosti na podlagi ZDIJZ.

Lobiranje je sicer legitimna dejavnost – v okviru zakona – ki interesnim organizacijam omogoča predstavitev njihovega mnenja odločevalcem v postopkih odločanja na področju oblikovanja in sprejemanja zakonodaje ter javnih politik. Naloga in cilj komisije je zagotoviti učinkovit nadzor nad lobiranjem in preprečiti netransparentno delovanje v javnih zadevah. Komisija se odločno zavzema, da morajo biti vplivi interesnih organizacij na politične odločitve pregledni, javni in odkriti, s čimer se lobirance zavaruje pred morebitnimi sumljivimi pritiski, vsiljevanji, nadlegovanji in tudi morebitnimi poskusi podkupovanja, hkrati pa se interesnim organizacijam omogoči objektivno in zakonito posredovanje njihovih interesov političnim odločevalcem.

Lobirane osebe morajo o stikih z lobisti pripraviti poročilo in ga posredovati komisiji v roku treh dni od stika z lobistom.

Objavljeni zapisi lobirancev za obdobje 2011–2014
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar