Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 08. 08. 2008

Načelno mnenje številka 115

Opravljanje nalog vodje oddelka za finance v občinski upravi in hkratno opravljanje nalog člana sveta javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, v kateri je zaposlen vodja oddelka za finance, predstavlja konflikt interesov v smislu določb Zakona o javnih uslužbencih.

Načelno mnenje številka 141

Ravnanje uradnih oseb ministrstva in občine, ki glede na ocenjeno vrednost javnega naročila izberejo neustrezen postopek oddaje javnega naročila in v nasprotju s predpisi naročila ne objavijo ter s tem v postopku izbire omogočijo prednost le določenim ponudnikom, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar