Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: maj 2007

Načelno mnenje številka 86

Ravnanje uradnih oseb javne agencije pri izdajanju odločb za klinično preskušanje zdravil, ko v nasprotju z določbami pravilnika o kliničnem preskušanju zdravil pri prosilcih ne preverjajo izpolnjevanja predpisanega pogoja glede dokazila o zavarovanju odškodninske odgovornosti za primer morebitne škode za preizkušanca, nastale kot posledica kliničnega preskušanja, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3.alineji 2. člena ZPKor.

Načelno mnenje številka 85

Omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor ne veljajo za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, v nadaljevanju ZIPRS0708), ki znašajo za nabavo blaga in storitve[…]

Načelno mnenje številka 84

Ravnanje uradne osebe – župana občine, ki sklene pogodbo o ustanovitvi brezplačne stvarne služnosti za izvedbo daljinskega ogrevanja občine z zasebno družbo v lasti njegovega sina, ne da bi bil za to sprejet program upravljanja z nepremičninami občine, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

Načelno mnenje številka 83

Podpisovanje pogodb, ki vsebujejo elemente, za katere je po določilih statuta njihove občine potrebno vnaprejšnje soglasje občinskega sveta, s strani župana brez ustreznega sklepa občinskega sveta, ustreza definiciji korupcije, določeni v 3. alineji 2. člena ZPKor.

Načelno mnenje številka 82

Dejavnost tolmačenja oziroma prevajanja šteje med kulturno delo v primerih, ko gre za ustvarjanje in posredovanje kulturnih dobrin s področja besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih in avdiovizualnih umetnosti, medijev, založništva, knjižničarstva ali kinematografije in je pod temi pogoji v smislu 2. odstavka 19. člena ZPKor izvzeta iz omejitev glede nezdružljivosti opravljanja poklicne funkcije s pridobitno[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar