Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 49

Javno podjetje ne sme poslovati prek javnih naročil v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor z gospodarsko družbo, katere direktor je hkrati predsednik nadzornega sveta javnega podjetja.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni lisi RS, št.105/04) v zadevi omejitve poslovanja na podlagi zaprosila občinskega svetnika občine Črnomelj na seji dne 14.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 49

  • Javno podjetje ne sme poslovati prek javnih naročil v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor z gospodarsko družbo, katere direktor je hkrati predsednik nadzornega sveta javnega podjetja.

Obrazložitev

Občinski svetnik občine Črnomelj g. Klemen Vitkovič je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosil za pojasnilo ali je predsednik nadzornega sveta javnega podjetja lahko hkrati direktor podjetja, ki je največji poslovni partner tega javnega podjetja.

2. odstavek 28. člena ZPKor določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Iz navedene zakonske omejitve je razvidno, da je podana omejitev poslovanja prek javnih naročil med naročnikom, v katerem je posameznik član organa upravljanja ali nadzornega organa in gospodarsko družbo, katere direktor je hkrati tudi član organa upravljanja naročnika.

V konkretnem primeru javnega podjetja, ko je predsednik nadzornega sveta tudi direktor gospodarske družbe, javno podjetje po 2.odstavku 28.člena ZPKor ne sme poslovati prek javnih naročil z navedeno gospodarsko družbo.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 49
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar