Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 39

Omejitve poslovanja iz prvega odstavka 28. člena ZPKor veljajo le, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, med drugim tudi poslovanje prek javnih naročil.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na pobudo Ministrstva za finance, Carinske uprave, Generalnega carinskega urada, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljubljana v zadevi izdaje dovoljenja v povezavi z 28. členom ZPKor na seji dne 24.5.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 39

  • Omejitve poslovanja iz prvega odstavka 28. člena ZPKor veljajo le, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, med drugim tudi poslovanje prek javnih naročil.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je dne 9. 5. 2005 prejela dopis Ministrstva za finance, Carinske uprave, Generalnega carinskega urada, v katerem prosijo za izdajo dovoljenja na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor.

Carinska uprava RS je objavila javni razpis za izvedbo usposabljanja in izvedbo strokovnega izpita za opravljanje zastopanja v carinskih zadevah v skladu z Zakonom o izvajanju carinskih predpisov evropske skupnosti in Uredbo o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah. Namen javnega razpisa je zagotovitev pridobitve dovoljenja in licence za opravljanje poslov zastopanja, kar se ne bo financiralo iz proračunskih sredstev, temveč iz kotizacije, ki jo bodo plačali udeleženci. Po ugotovitvah strokovne komisije je vse razpisne pogoje v celoti izpolnjevala družba MUCH izobraževane d.o.o., Ljubljana. Ta družba pa je uvrščena na Seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb ZPKor naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka ZPKor ne smejo poslovati (Uradni list RS, št. 43/05, v nadaljevanju: seznam).

V poglavju o omejitvah poslovanja ZPKor v prvem odstavku 28. člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20% prek javnih naročil.

Prepoved se nanaša na naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in preko javnih naročil. Da prepoved velja, morata biti izpolnjena oba pogoja. Carinska uprava je res objavila javni razpis, ki je urejen v predpisih s področja javnega naročanja, vendar v konkretnem primeru ni šlo za oddajo javnega naročila, niti za porabo javnih sredstev. Tako prepoved iz prvega odstavka 28. člena ZPKor ne velja. V vprašanje pravilnosti in zakonitosti izvedbe postopka se Komisija ni spuščala.

Poleg navedenega Komisija dodaja, da za družbo MUCH izobraževanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana, od dne 10. 5. 2005 omejitve poslovanja po prvem odstavku 28. člena ZPKor zaradi zmanjšanja deleža funkcionarja oziroma njegovega družinskega člana v družbi pod 20% ne veljajo več.

Glede na navedeno po prvem odstavku 28. člena ZPKor ni ovir za poslovanje z družbo MUCH izobraževanje d.o.o..

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 39
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar