Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 18

Načelno mnenje št.1 z dne 13.10.2004 se spremeni tako, da se glasi: Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je v zadevi definicije državnih pomoči na seji dne 24.5.2005 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 18

o definiciji pojma državnih pomoči

Načelno mnenje št.1 z dne 13.10.2004 se spremeni tako, da se glasi:

  • Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je načelno mnenje št.1 z dne 13.10.2004 spremenila tako, da je pri definiciji pojma državnih pomoči upoštevala le določbo 15.točke 3.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, v nadaljevanju ZJF), ki določa pomen izraza državnih pomoči in s tem zožila definicijo iz prvotnega načelnega mnenja, ki je zajemalo celoten zasebni sektor.

Po ZJF štejejo za državne pomoči le tisti izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev in niso omejeni na tiste subjekte, ki se ne ukvarjajo s tržno dejavnostjo, kot so humanitarne organizacije, društva itd..

Glede na to, da je prvotno mnenje Komisije presegalo zakonski okvir, ga je bilo potrebno ustrezno spremeniti.

Nadja Žnidarčič Ferrari

Namestnica predsednika

Načelno mnenje številka 18
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar