Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 13

Za dovolitev izjeme na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor je pristojna le Komisija za preprečevanje korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja po prvem odstavku 28. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 17.2.2005 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 13

  • Za dovolitev izjeme na podlagi petega odstavka 28. člena ZPKor je pristojna le Komisija za preprečevanje korupcije.
  • Komisija za preprečevanje korupcije lahko na podlagi petega odstavka 28. člena dovoli le posamično izjemo od načelne prepovedi poslovanja po prvem odstavku 28. člena ZPKor.

Obrazložitev

Ad 1

Prvi odstavek 28. člena ZPKor je kogentna norma, na podlagi katere je naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, prepovedano poslovanje prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član imetnik pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta več kot 20%. Imetništvo omenjenih pravic je lahko posredno ali neposredno. V to prepoved ne štejejo naročila male vrednosti pod pogojem, da je njihova vrednost pod zakonsko določeno vrednostjo iz prvega odstavka ZPKor.

K načelni prepovedi po prvem odstavku 28. člena ZPKor je zakonodajalec predvidel možnost izjeme in jo opredelil v petem odstavku 28. člena ZPKor. Zakonsko pooblastilo za dovolitev izjem na tej podlagi ima le en državni organ, to je Komisija za preprečevanje korupcije.

Ad 2

Izjemo, opredeljeno v petem odstavku 28. člena, lahko Komisija za preprečevanje korupcije dovoli le pri konkretnem javnem naročilu oziroma ponudniku. Pogoj za dovolitev izjeme je, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila in ne ali je na sprejem odločitve dejansko vplival.

Dovolitev izjeme torej ni možna v naprej, ko javnega razpisa še ni, in tudi ne za več ponudnikov hkrati, ampak le za tistega, ki bi bil izbran, če v prvem odstavku 28. člena ne bi bilo prepovedi poslovanja.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 13
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar