Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

V veljavo stopi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

Z ZZPri je Komisija pridobila nove pristojnosti in novo delovno enoto – Center za zaščito prijaviteljev. Novi zakon je prinesel pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitve, določil dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju ter pomembne novosti tudi za Komisijo, ki je s sprejetjem ZZPri pridobila na veljavi in pristojnostih na področju zaščite prijaviteljev.  Komisija je novi zakon pozdravila, saj smo v preteklosti pogosto opozarjali, da način, na katerega je področje urejal Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, vsem prijaviteljem ni zagotavljal enake pomoči Komisije. Ves čas smo se tako zavzemali za oblikovanje sodobnih normativnih okvirjev, ki prijavljene osebe odvrača od povračilnih ukrepov, prijaviteljem pa daje ustrezne informacije o možnih poteh prijave ter učinkovito strokovno in drugo potrebno pomoč. Temu poslanstvu s sprejemom ZZPri Komisija lažje sledi, saj nam slednji na predmetnem področju daje večje pristojnosti. V skladu s tem je v okviru Komisije začel delovati Center za zaščito prijaviteljev.

Z ZZPri se je v slovenski pravni red prenesla Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 10. 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

V veljavo stopi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar