Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

V veljavo stopi novela ZIntPK (ZIntPK–C)

Priprava novele je potekala več kot 5 let in ki je odpravila nekatere pomanjkljivosti, s tem pa omogočila učinkovitejše delovanje Komisije.

Z novelo so se zakonsko uredila procesna jamstva v postopkih komisije obravnavanih oseb, enotno zakonsko podlago so dobile tudi pridobivanje, uporaba, obdelava in povezovanje informacij o denarnem toku javnega sektorja, ki se beležijo v aplikaciji Erar. Novela je uvedla spremenjeno opredelitev javnega sektorja, funkcionarjev in javnih oseb ter razširila nabor zavezancev. Jasneje je razmejila med pristojnostmi komisije ter policije in tožilstva in uvedla nekatere pomembne spremembe znotraj posameznih institutov.

V veljavo stopi novela ZIntPK (ZIntPK–C)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar