Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sprejet je ZIntPK in predsednik Komisije postane Goran Klemenčič

5. junija 2010 je stopil v veljavo Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), s čimer je prenehal veljati ZPKor. Novi zakon je ohranil ime Komisije, vendar pomembno razširil njene naloge in pristojnosti ter uvedel drugačen – od politike bolj neodvisen – sistem imenovanja vodstva Komisije, ki ga sedaj imenuje predsednik države na predlog posebne izbirne komisije.

Komisija je v okviru razširjenih pristojnosti med drugim postala prekrškovni organ, poleg tega pa je pristojna za zaščito prijaviteljev, izvajanje nadzora nad lobiranjem ter oblikovanje in nadzor nad izvajanjem načrtov integritete. ZIntPK obenem določa tudi dolžnost zasebnega sektorja, da se odzove na zahteve Komisije v primeru preiskave suma koruptivnih dejanj – po starem Zakonu o preprečevanju korupcije je ta dolžnost odziva veljala le za javni sektor, medtem ko je sodelovanje zasebnega sektorja potekalo na prostovoljni osnovi.

Septembra 2010 je bil za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenovan mag. Goran Klemenčič, za namestnika pa Rok Praprotnik in Jože Končan.

Sprejet je ZIntPK in predsednik Komisije postane Goran Klemenčič
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar