Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Po prenehanju funkcije zavezanec v manj kot letu dni, ampak več kot 30 dneh ponovno prične z opravljanjem funkcije, po kateri ponovno postane zavezanec za poročanje premoženjskega stanja. Kakšen je postopek prijave premoženjskega stanja Komisiji? (vpr. 64)

Zavezanec v tem primeru ponovno izpolni obrazec za prijavo premoženjskega stanja ob pričetku opravljanja funkcije.

Obrazec je dosegljiv na povezavi:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5525

Po prenehanju funkcije zavezanec v manj kot letu dni, ampak več kot 30 dneh ponovno prične z opravljanjem funkcije, po kateri ponovno postane zavezanec za poročanje premoženjskega stanja. Kakšen je postopek prijave premoženjskega stanja Komisiji? (vpr. 64)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar