Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Po prenehanju funkcije zavezanec v manj kot 30 dneh ponovno prične z opravljanjem funkcije, po kateri je zavezanec za poročanje premoženjskega stanja. Kakšen je postopek prijave premoženjskega stanja Komisiji? (vpr. 65)

Opravljanje nove funkcije zavezanec lahko sporoči na obrazcu za sporočanje sprememb, kjer zavezanec navede, da je z eno funkcijo prenehal in pričel z opravljanjem druge funkcije (glej primer pod vprašanjem 8).

Obrazec je dosegljiv na spodnji povezavi:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5528

Če pa je zavezanec takoj po prenehanju prve funkcije že izpolnil obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju v enem mesecu po prenehanju funkcije oziroma dela,  pa izpolni obrazec za prijavo premoženjskega stanja ob pričetku opravljanja funkcije.

Po prenehanju funkcije zavezanec v manj kot 30 dneh ponovno prične z opravljanjem funkcije, po kateri je zavezanec za poročanje premoženjskega stanja. Kakšen je postopek prijave premoženjskega stanja Komisiji? (vpr. 65)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar