Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Župan/podžupan ne nadaljuje s svojo dosedanjo funkcijo, ampak prične opravljati drugo funkcijo, po kateri pa je še vedno zavezanec po 41. členu ZIntPK. Kakšne so obveznosti ob prenehanju ene funkcije in pričetkom druge funkcije (primer: podžupan nastopi funkcijo župana)? (vpr. 63)

V primeru, da zavezanec prične opravljati drugo funkcijo, zaradi katere je še vedno zavezanec v skladu s prvim odstavkom 41. člena ZIntPK, mora  zavezanec Komisiji sporočiti spremembo funkcije v roku 30 dni po nastanku spremembe, kot to določa prvi odstavek 43. člena ZIntPK.

Zavezanec spremembo funkcije Komisiji poroči na obrazcu za sporočanje sprememb, ki je dosegljiv na spodnji povezavi:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5528

Za boljše razumevanje, vam predstavljamo primer (pri katerem na Komisiji zaznavamo, da imajo zavezanci težave) in sicer: ob prenehanju funkcije (na primer podžupana) in ob nastopu nove funkcije (na prmer župana) ste v zgoraj navedenem elektronskem obrazcu dolžni v točki 3 naprej navesti prenehanje opravljanja funkcije (ki ste jo opravljali do sedaj – na primer funkcije podžupana) in v isti točki navesti nastop nove funkcije  (na primer nastop funkcije župana). Da povzamemo, pri spremembi funkcije, pri kateri ste bili do sedaj zavezanec po prvem odstavku 41. člena ZIntPK in to tudi v nadaljevanju ostajate, le, da odpravljate drugo funkcijo, morate na obrazcu za sporočanje sprememb v 3. točki navesti hkrati najprej prenehanje opravljanja ene funkcije in pričetek opravljanja druge funkcije, po kateri ste še vedno zavezanec za poročanje premoženjskega stanja po prvem odstavku 41. člena ZIntPK.

Župan/podžupan ne nadaljuje s svojo dosedanjo funkcijo, ampak prične opravljati drugo funkcijo, po kateri pa je še vedno zavezanec po 41. členu ZIntPK. Kakšne so obveznosti ob prenehanju ene funkcije in pričetkom druge funkcije (primer: podžupan nastopi funkcijo župana)? (vpr. 63)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar