Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kateri obrazci so zavezancem na razpolago, da Komisiji poročajo premoženjsko stanje? (vpr. 66)

Za izpolnitev vseh obveznosti, ki jih urejata 41. in 43. člen ZIntPK, so zavezancem na razpolago štirje elektronski obrazci, dostopni na povezavi:

https://arhiv.kpk-rs.si/za-zavezance/obrazci/prijava-premozenjskega-stanja/

Trije so na voljo za izpolnitev obveznosti skladno z drugim odstavkom 41. člena ZIntPK.

Prvi obrazec je za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob začetku funkcije ali dela, izpolnijo pa ga zavezanci, ki začnejo opravljati novo funkcijo, na primer novoizvoljeni župan.

Drugi je obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju v enem mesecu po prenehanju funkcije ali dela, ki je namenjen zavezancu, ki je prenehal opravljati funkcijo. Zavezanec mora Komisiji sporočiti celotno premoženjsko stanje na dan prenehanja funkcije.

Tretji obrazec je obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju leto dni po prenehanju funkcije ali dela.

Sporočanju sprememb premoženjskega stanja na podlagi prvega odstavka 43. člena ZIntPK je namenjen četrti obrazec, ki ga izpolni zavezanec ob spremembi premoženjskega stanja ali ob spremembi osebnih podatkov.

Kateri obrazci so zavezancem na razpolago, da Komisiji poročajo premoženjsko stanje? (vpr. 66)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar