Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kakšne so lahko sankcije za lobista, ki ne upošteva določil ZIntPK?

Lobistom Komisija lahko izreka upravne in prekrškovne sankcije, pri tem pa so upravne sankcije (pisni opomin, prepoved nadaljnjega lobiranja v določeni zadevi, prepoved lobiranja za določen čas ali izbris iz registra) predvidene zgolj za registrirane lobiste.

Komisija kot prekrškovni organ lahko posameznika kaznuje z globo od 400 do 1.200 EUR v primeru, ko:

  • v nasprotju z določbo tretjega odstavka 56. člena ZIntPK opravlja dejanja lobiranja še pred potekom dveh let, odkar mu je prenehala funkcija;
  • opravlja dejanja lobiranja, čeprav ni vpisan v register lobistov skladno s prvim odstavkom 58. člena in ni izvzet iz obveznosti registracije na podlagi četrtega odstavka 58. člena ZIntPK;
  • v nasprotju z določbo tretjega odstavka 70. člena ZIntPK pri lobiranju ravna proti predpisom, ki določajo prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem funkcije ali javnimi nalogami lobirancev.

V primeru, da lobist lobira v nasprotju s 70. členom ZintPK, pa lahko Komisija tak prekršek kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 EUR.

Kakšne so lahko sankcije za lobista, ki ne upošteva določil ZIntPK?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar