Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kaj naj storim, ko sem kot javni uslužbenec ali funkcionar v dvomu, ali gre za lobiranje ali ne?

V kolikor bi se javnim uslužbencem ali funkcionarjem pojavil dvom, ali gre za lobiranje ali ne, svetujemo, da se zapis/prijava o razgovoru opravi tudi v takem primeru oziroma, da se v dvomu javni uslužbenec ali funkcionar obrne na svojega predstojnika ali Komisijo za preprečevanje korupcije.

Kaj naj storim, ko sem kot javni uslužbenec ali funkcionar v dvomu, ali gre za lobiranje ali ne?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar