Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kakšne so lahko sankcije za lobiranca, ki ne upošteva določil ZIntPK?

Komisija kot prekrškovni organ lahko posamezniku izreče sankcije od 400 do 1.200 EUR v primeru:

  • ko lobiranec ne izdela zapisa o lobiranju,
  • – ko lobiranec v 8 dneh ne dopolni zapisa lobiranja,
  • ko lobiranec ne odkloni stika z lobistom, ki ni vpisan v register lobistov ali stika, pri katerem bi nastalo nasprotje interesov,
  • ko lobiranec ne prijavi Komisiji lobista v primeru, ko lobist lobira izven okvirov lobiranja, za katerega je registriran, posreduje lobirancu netočne, nepopolne ali zavajajoče informacije, ravna v nasprotju s predpisi, ki določajo prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem funkcije ali javnimi nalogami lobirancev, ali ko lobist ni vpisan v register lobistov.
Kakšne so lahko sankcije za lobiranca, ki ne upošteva določil ZIntPK?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar