Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kakšne so lahko sankcije za interesne organizacije, ki ne upoštevajo določil ZIntPK?

Komisija lahko z globo od 400 do 100.000 EUR sankcionira interesno organizacijo:

  • za katero z njeno vednostjo lobira posameznik, ki v nasprotju z 58. členom ZIntPK ni registriran kot lobist;
  • če v nasprotju z določbo tretjega odstavka 63. člena ZIntPK Komisiji ne posreduje pisnega poročila;
  • po naročilu katere lobist lobira v nasprotju s 70. členom ZIntPK.
Kakšne so lahko sankcije za interesne organizacije, ki ne upoštevajo določil ZIntPK?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar