Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kakšna je obveznost zavezanca po 41. členu ZIntPK, če je prvič nastopil funkcijo (npr. novo izvoljeni župan, podžupan, nov direktor/tajnik občinske uprave)? (vpr. 60)

Zavezanec, ki bo prvič nastopil funkcijo, mora najpozneje v enem mesecu po nastopu funkcije ali dela Komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju na dan nastopa funkcije.

To stori na elektronskem obrazcu:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5525

Kakšna je obveznost zavezanca po 41. členu ZIntPK, če je prvič nastopil funkcijo (npr. novo izvoljeni župan, podžupan, nov direktor/tajnik občinske uprave)? (vpr. 60)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar