Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obveznost zavezanca, ki z isto funkcijo nadaljuje v novem mandatnem obdobju (npr. izvoljeni župan, podžupan nadaljuje v novem mandatnem obdobju z isto funkcijo)? (vpr. 61)

Zavezanec, ki bo nadaljeval svojo funkcijo nepretrgoma (ali če prekinitev traja manj kot 30 dni), nima obveznosti poročanja Komisiji.

Zavezanec, ki bo nadaljeval svojo funkcijo ima obveznost poročanja Komisiji le v primeru, če se je njegovo premoženjsko stanje spremenilo tekom leta 2022, to pomeni, če je prišlo do sprememb skladno s prvim odstavkom 43. člena ZIntPK, mora zavezanec to Komisiji sporočiti najkasneje do 31. 1. 2023 za spremembe v premoženjskem stanju za leto 2022.

Primer je, ko bo dosedanji župan/podžupan nadaljeval svojo funkcijo še za en mandat, vendar je julija 2022 kupil nov avto v vrednosti 30.000 EUR. Obveznost župana je, da to spremembo Komisiji sporoči najkasneje do 31. 1. 2023.

Sporočanje sprememb zavezanec sporoči na obrazcu, dostopnem na povezavi:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5528

Mora pa občina kljub temu Komisiji posredovati dva seznama zavezancev, s katerim na prvem najprej odjavi zavezanca s funkcije župana in nato na novem seznamu prijavi zavezanca ob nastopu funkcije župana.

Obveznost zavezanca, ki z isto funkcijo nadaljuje v novem mandatnem obdobju (npr. izvoljeni župan, podžupan nadaljuje v novem mandatnem obdobju z isto funkcijo)? (vpr. 61)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar