Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kaj so interesne organizacije?

”Interesne organizacije” so pravne osebe zasebnega prava in druge pravno urejene oblike združevanja fizičnih ali pravnih oseb, v imenu in na račun katerih lobist opravlja dejavnost lobiranja (13. točka 4. člena ZIntPK).

Komisija poudarja, da za namene izvajanja določb ZIntPK s področja lobiranja pod interesno organizacijo uvršča tudi samostojnega podjetnika posameznika.

Kot interesno organizacijo je mogoče šteti:

  • pravne osebe zasebnega prava;
  • samostojnega podjetnika;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo statusno obliko kot jo določa ZGD-1;
  • pravne osebe javnega prava, v delu, v katerem opravljajo tržno dejavnost;
  • druge pravno urejene oblike združevanja fizičnih ali pravnih oseb.
Kaj so interesne organizacije?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar