Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Funkcijo X sem prvič nastopil 15. 4. 2021. Ali poročam spremembe premoženjskega stanja za celo leto 2021? (VPR.: 55)

Funkcijo zavezanca ste prvič nastopili 15. 4. 2021 in spremembe premoženjskega stanja po prvem odstavku 43. člena ZIntPK javite na obrazcu za prijavo spremembe premoženjskega stanja od vključno 15. 4. 2021 do vključno 31. 12. 2021.

Za celo leto 2021 bi spremembe po določbi prej navedenega člena poročali zgolj v primeru, da ste pred nastopom funkcije x že bili aktivni zavezanec na mandatu iz naslova druge funkcije zavezanca (razen oseb, odgovornih za javna naročila) po določbi prvega odstavka 41. člena ZIntPK.

Funkcijo X sem prvič nastopil 15. 4. 2021. Ali poročam spremembe premoženjskega stanja za celo leto 2021? (VPR.: 55)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar