Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

V katerih od navedenih primerov mora sodišče (organ) Komisiji sporočiti spremembo opravljanja sodniške funkcije za pozameznika v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZIntPK? )vpr. 54)

– okrožni sodnik postane podpredsednik istega sodišča;
– podpredsedniku sodišča preneha mandat in nadaljuje delo na istem sodišču kot sodnik;
– predsedniku sodišča poteče mandat in delo na istem sodišču nadaljuje kot začasni predsednik sodišča;
– predsednik okrajnega sodišča, ki je OE okrožnega sodišča, začasno vodi tudi drugo (še eno) okrajno sodišče (kot začasni predsednik sodišča), ki je prav tako OE okrožnega sodišča;
– predsedniku okrajnega sodišča, ki je OE okrožnega sodišča, preneha mandat predsednika okrajnega sodišča in delo nadaljuje kot podpredsednik okrožnega sodišča;
– okrajni sodnik okrajnega sodišča, ki je OE okrožnega sodišča, je začasno ali trajno dodeljen/razporejen na delo na drugo okrajno sodišče, ki je prav tako OE istega okrožnega sodišča oz. na okrožno sodišče;
– okrožni sodnik okrožnega sodišča je za dobo dveh let dodeljen na delo na drug organ  (npr. Vrhovno sodišče, ministrstvo);
– predsedniku okrajnega sodišča poteče mandat, vendar pa je ponovno izvoljen za predsednika in tako nadaljuje delo kot predsednik istega sodišča z novim mandatom?

Sodišče mora v primeru, ko gre za nastop ali prenehanje funkcije sporočiti datum nastopa posameznega zavezanca in datum prenehanja funkcije zavezanca na tem sodišču v 30 dneh, in sicer ne glede na to, da sodnik nadaljuje naslednji dan s funkcijo sodnika pri drugem sodišču. V primeru začasne dodelitve se sporoči prenehanje in ponovno prijavo, ko se vrne. Prijave in odjave se sporoča tako, da osebo odjavi iz seznama zavezancev (elektronski obrazec za odjavo posameznika iz seznama zavezancev), ali pa ga na novo prijavi v seznam zavezancev (elektronski obrazec za prijavo posameznika v seznam zavezancev).

V katerih od navedenih primerov mora sodišče (organ) Komisiji sporočiti spremembo opravljanja sodniške funkcije za pozameznika v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZIntPK? )vpr. 54)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar